Gweithdy Rhagarweiniol – Archwilio Naratif – Theatr Safle-benodol – 19 Hydref 2020

Creu Mewn Mannau Cyhoeddus – cwrs ar-lein am ddim yr Hydref hwn 2020

Ail-ddychmygu Gwyliau ar-lein – Adlewyrchu ar Faes ‘Field of Dreams’ Gŵyl y Dyn Gwyrdd 2020 – 29 Medi 2020

Gweithdy Byw ac Ymarfer Clywedol gyda Simon Whitehead – 8 + 22 Medi

Tirweddau Creadigol – Cydweithrediadau – Lansio’r Podlediad – 21 Medi 2020

Tirweddau Creadigol – Hanes Gŵyl Afon Dyffryn Gwy – Digwyddiad Byw Ar-lein – 23 Medi 2020

Tirweddau Creadigol – Cenedlaethau’r Dyfodol – Digwyddiad Byw Ar-lein – 25 Medi 2020

Tirweddau Creadigol – Cydweithrediadau- Digwyddiad Byw Ar-lein – 25 Medi 2020

Tirweddau Creadigol – Mannau agored ar gyfer prosiectau celfyddydau awyr agored newydd – Digwyddiad Byw Ar-lein -25 Medi 2020

Creu Mewn Mannau Cyhoeddus: cwrs ar-lein am ddim yr Haf hwn 2020

Creu mewn Ardal Gyhoeddus – cwrs a thrafodaeth ar-lein am ddim – Gwanwyn 2020

Taith Outdoor Arts UK 2019 – 18 Awst yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd, Crucywel

Bwrsariaethau – FRESH STREET – Cynhadledd Ryngwladol ar gyfer Circus and Street Arts – 22 – 24 Mai, Galway, yr Iwerddon – Dyddiad Cau 20 Mawrth 2019

Bwrsariaethau – Greenwich & Docklands International Festival – 21 – 23 Mehefin, Llundain. Dyddiad Cau 17 Mai 2019

Sesiwn Haf #1 – Pam creu a rhaglennu celfyddydau awyr agored yn y Gymraeg? – 5 Mai @ Gŵyl Gomedi Machynlleth

Sesiwn Haf #2 – Sut gallwn greu a rhaglennu mwy o gelfyddydau awyr agored yn y Gymraeg? 3 Awst @ Yr Eisteddfod Genedlaethol, Llanrwst

Sesiwn Haf # 3 – Cylch Gwaith – y camau nesaf ar gyfer Amrywiaeth mewn Celf Awyr Agored yng Nghymru@ Glan yr Afon, Casnewydd

Cyfarfod celfyddydau awyr agored yng Ngŵyl Ryngwladol Docklands 22 – 24 Mehefin 2018

Bwrsariaethau Celfyddydau Awyr Agored – Gŵyl Ryngwladol Greenwich & Docklands 2018

Ymgynulliad Celfyddydau Awyr Agored Genedlaethol i Gymru 9 – 10 Mawrth 2018

Cyfarfod celfyddydau awyr agored yng Ngŵyl Ryngwladol Docklands 23 – 25 Mehefin 2017

Bwrsariaethau Gŵyl Gelfyddydau Awyr Agored Ryngwladol 2017

Rhwydwaith Celfyddydau Stryd Annibynnol Ar Daith Ym Mhenwythnos Celfyddydau Llandudno 25 Medi 2016

Cyfarfod celfyddydau awyr agored yn City of the Unexpected 17 Medi 2016

Cyfarfod celfyddydau awyr agored yng Ngŵyl Ryngwladol Greenwich a Docklands ac Arddanogsfa Xtrax 24 – 25 Mehefin 2016

Cyfarfod celfyddydau awyr agored Fresh Street #2 24 – 26 Mai 2017

Cyfarfod celfyddydau awyr agored yng ngŵyl The Out There Festival 15 – 17 Medi 2017

Bwrsarďau datblygiad proffesiynol 2017

Mis Celfyddydau Powys 2014

Gŵyl Rhyngwladol Greenwich a Docklands 26/28 Mehefin 2015

Cynhadledd Rhwydwaith Celfyddydau Stryd Annibynnol 2013

Cyfarfod Celfyddydau Awyr Agored yng Ngwledd Syrcas Feast Pontio Gorffennaf 2015

Rhwydweithio yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2014

Rhwydweithio yng Ngŵyl Afon Dyfffryn Gwy 2014

Cyfarfod Celfyddydau Awyr Agored yng Ngŵyl Gwanwyn Sioe Frenhinol Cymru 2014

Cyfarfod Celfyddydau Awyr Agored yn Pontio ‘Angel’ 2013

Cynhadledd yr Awyr Agored Mawr 2012