Tîm

Mae Articulture yn dîm bach sydd ag uchelgeisiau mentrus ar gyfer celfyddydau awyr agored yng Nghymru.

Annie Grundy

Mae Annie yn Rheolwr Digwyddiad ffrilans gyda 25 mlynedd o brofiad yn trefnu a chreu digwyddiadau – o wyliau celfyddydol a chymunedol i lansio sioeau masnach greadigol, o brosiectau rhyngwladol i ‘ddigwyddiadau’ cymunedol lleol. Hi yw aelod sefydlu Articulture ac mae’n credu’n frwd mewn creu mynediad i’r celfyddydau i bawb. Mae ei chyflogaeth flaenorol yn cynnwys Swyddog Rhyngwladol gyda Lewisham, Bwrdeistref Llundain, ac fe enillodd wobrau helaeth yno, ac yn fwy diweddar fel Swyddog Gwyliau a Digwyddiadau ym Mhowys. Ar hyn o bryd, mae ganddi ofalaeth dros y sinema annibynnol ‘The Magic Lantern’ yn Nhywyn, Gwynedd.

annie@articulture-wales.co.uk

Julie Ann Heskin

Mae Julie Ann Heskin yn wneuthurwraig propiau, yn baentiwr golygfeydd ac yn rheolwr cynhyrchiad gan weithio am 25 years i gwmnïau megis Glyndebourne Festival Opera, The Library Theatre, The Octagon Bolton, Contact ac The Royal Exchange, yn ogystal â theatr ieuenctid a chynyrchiadau theatr ysgol. Fe wnaeth gyfarfod â Walk The Plank tra’n gweithio yn seremoni cau Gemau’r Gymanwlad ym Manceinion yn 2002 ac yna aeth ymlaen i ddarganfod ei chariad at theatr yr awyr agored gan weithio ar eu cwch theatr The Fitzcarraldo. Ers symud i Gymru yn 2006, mae wedi parhau i wneud pypedau a setiau paent ar gyfer sefydliadau megis Opera Canolbarth Cymru yn Opera Cymru, yn ogystal â rhedeg busnes clustogwaith ar archeb.

julieann@articulture-wales.co.uk

Sarah Morton

Mae Sarah Morton wedi gweithio yn niwydiant digwyddiadau, celfyddydau ac adloniant am dros 30 mlynedd. Mae hyn yn cynnwys fel rheolwr llwyfan Covent Garden piazza ar gyfer Alternative Arts yn yr 80au‚ lle wnaeth hefyd raglenni gwyliau stryd Ewropeaidd a’r gwyliau expo ; gweinyddu Circus UK, sef mudiad wnaeth ddylanwadu’n fawr ar fudiad y syrcas newydd ym Mhrydain; ac fe wnaeth gyfarwyddo gŵyl gelfyddydol gymunedol mawr ar gyfer Lewisham, Bwrdeistref Llundain am dros 20 mlynedd, yn ogystal â gwaith gorymdeithiol ar draws Prydain. Wedi ei geni a bellach wedi ei lleoli yng Nghymru, mae’n aelod sefydlu o Articulture, ac yn gweithio ar amryw o gamau cyntaf celfyddydol yn y wlad, gan gynnwys Cyfarwyddwr Fforwm Celfyddydau Powys

sarah@articulture-wales.co.uk

Ceri Puckett

Ceri Puckett

hi/ei
Mae Ceri yn arbenigwr marchnata ym maes y celfyddydau, gyda thros 20 mlynedd o brofiad o weithio ar draws gwahanol ffurfiau o gelfyddyd. Yn fwyaf diweddar, mae hi wedi gweithio mewn swyddi marchnata a chyfathrebu yn y Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, yn ogystal â lleoliadau cyflwyno a chwmnïau cynhyrchu ledled Cymru. Mae Ceri yn ymuno â’r tîm Articulture fel ymgynghorwr marchnata llawrydd, gan weithio’n agos â chynhyrchwyr Articulture ar ystod o brosiectau. Mae hi hefyd yn driathletwraig amatur, ac yn cynrychioli Cardiff Triathletes.

info@articulture-wales.co.uk

Cydweithwyr

Mae Articulture yn gyrru gwaith ar y cyd uchelgeisiol ar draws y sector i greu cyfleoedd newydd ar gyfer celfyddydau awyr agored yng Nghymru.

Disability Arts Cymru

CADW

Natural Resources Wales

The Big Splash Festival

Theatr Hafren

The Welfare Ystradgynlais

Surge

Green Man Festival

Machynlleth Comedy Festival

National Association of Street Artists (NASA)

Irish Street Arts, Circus and Spectacle Network (ISACS)

Greenwich & Docklands International Festival

Run Ragged Productions

Dripping Tap Theatre

Gary & Pel

The Wheelabouts

Kapow

Hugo Oliveira

Gwilym Morus – Baird

Festival No.6

Llawn

Wales Millennium Centre

NoFit State Circus

Theatr Genedlaethol Cymru

Theatr na nÓg

National Theatre Wales

Emergency Exit Arts

The Riverfront

Small World Theatre

Creative Scotland

http://www.creativescotland.com

Marc Rees

Wye Valley Area of Outstanding Natural Beauty

Mr & Mrs Clark

Xtrax and Without Walls

Dead Good Guides

Jony Easterby

Arts Council of Wales

Creu Cymru

Aberystwyth Arts Centre

National Eisteddfod of Wales

Wye Valley River Festival

Desperate Men

Pontio

Citrus Arts

Chloe Loftus Dance

Powys Arts Forum

Theatre Brycheiniog

Taliesin Arts Centre

Outdoor Arts UK

Walk the Plank

Kitsch n Sync Collective

Nicky Arscott

Jenny Hall

Skip to main content