Mwynhewch y
celfyddydau yn yr awyr
agored yng Nghymru
yr haf hwn

Mae Articulture yn cefnogi datblygiad celfyddydau awyr agored arloesol ac o ansawdd dda a chynulleidfaoedd ymgysylltiedig amrywiol yng Nghymru.

Crëwch gelfyddydau awyr agored anghyffredin yng Nghymru

Ehangwch eich rhwydwaith a’ch ymarfer

Gweld celfyddydau awyr agored yng Nghymru

Mae Articulture yn recriwtio aelod Bwrdd newydd

20th Hydref 2021 in Uncategorised @cy

Dewch i ymuno â ni a helpu i gefnogi ein gwaith o ddatblygu celfyddydau awyr agored arloesol, o safon uchel ar gyfer cynulleidfaoedd amrywiol yng Nghymru. Rydym yn arbennig o…

Read More

CELFLUN – Galwad Agored ar gyfer Artistiaid, Ymarferwyr a Chydweithrediadau Creadigol

20th Gorffennaf 2021 in Uncategorised @cy

Nod CELFLUN yw creu rhaglen o brofiadau a digwyddiadau celfyddydol creadigol dan thema’r amgylchedd sydd yn canolbwyntio ar y gymuned a’r ardal leol mewn lleoedd ffisegol a digidol. Cynghrair partneriaeth…

Read More

Trafodaethau rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Sector Diwylliannol

16th Gorffennaf 2021 in Uncategorised @cy

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru ac Articulture yn rhannu canlyniadau cyfres o drafodaethau diweddar a gafwyd rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a sector Diwylliannol Cymru yn sesiwn What’s Next Cymru, Dydd Mercher…

Read More
Skip to main content