Gweld celfyddydau
awyr agored
yng Nghymru

 

Celfyddydau
awyr agored
arloesol

1
1

Mae Articulture yn cefnogi datblygiad celfyddydau awyr agored arloesol ac o ansawdd dda a chynulleidfaoedd ymgysylltiedig amrywiol yng Nghymru.

Crëwch gelfyddydau awyr agored anghyffredin yng Nghymru

Ehangwch eich rhwydwaith a’ch ymarfer

Gweld celfyddydau awyr agored yng Nghymru

7th Gorffennaf 2020 in Uncategorised @cy

Camwch allan gyda sesiynau Celfyddydau Awyr Agored newydd ar Zoom y mis Gorffennaf hwn

Ymunwch ag Articulture a gwesteion arbennig gyda chyfres newydd o sesiynau Zoom creadigol ar ddydd Mawrth 14 Gorffennaf, yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn creu celf mewn…

Read More
30th Mehefin 2020 in Uncategorised @cy

Guest blog – Pam na wnewch chi gwblhau MOOC?

Ym mis Ebrill a Mai ymunodd wyth o artistiaid a chynhyrchwyr o Gymru ac un o’r Eidal â’r tîm Articulture i ddatblygu eu sgiliau a’u dealltwriaeth o greu gwaith artistig…

Read More
30th Mehefin 2020 in Uncategorised @cy

Creu Mewn Mannau Cyhoeddus – Cwrs ar-lein am ddim yr haf hwn

Ymunwch ag Articulture ac eraill ledled Cymru’r haf hwn i ddatblygu eich sgiliau a’ch dealltwriaeth o greu artistig mewn mannau cyhoeddus gyda chwrs ar-lein am ddim FAI-AR, ‘Creu Mewn Mannau…

Read More