Mwynhewch y
celfyddydau yn yr awyr
agored yng Nghymru
yr haf hwn

Mae Articulture yn cefnogi datblygiad celfyddydau awyr agored arloesol ac o ansawdd dda a chynulleidfaoedd ymgysylltiedig amrywiol yng Nghymru.

Crëwch gelfyddydau awyr agored anghyffredin yng Nghymru

Ehangwch eich rhwydwaith a’ch ymarfer

Gweld celfyddydau awyr agored yng Nghymru

CELFLUN – Galwad Agored ar gyfer Artistiaid, Ymarferwyr a Chydweithrediadau Creadigol

20th Gorffennaf 2021 in Uncategorised @cy

Nod CELFLUN yw creu rhaglen o brofiadau a digwyddiadau celfyddydol creadigol dan thema’r amgylchedd sydd yn canolbwyntio ar y gymuned a’r ardal leol mewn lleoedd ffisegol a digidol. Cynghrair partneriaeth…

Read More

Trafodaethau rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Sector Diwylliannol

16th Gorffennaf 2021 in Uncategorised @cy

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru ac Articulture yn rhannu canlyniadau cyfres o drafodaethau diweddar a gafwyd rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a sector Diwylliannol Cymru yn sesiwn What’s Next Cymru, Dydd Mercher…

Read More

Taith newydd! Mwynhewch gelfyddydau newydd yn yr awyr agored yng Nghymru yr Haf hwn

16th Gorffennaf 2021 in Uncategorised @cy

Mae Articulture a Chonsortiwm Celfyddydau Awyr Agored Cymru ar ben eu digon i gyhoeddi dechrau taith sy’n cynnwys 25 dyddiad ar gyfer tri darn o waith celf awyr agored newydd…

Read More
Skip to main content