3-4 Mawrth
Powys
Penffordd-las

Mae Articulture yn cefnogi datblygiad celfyddydau awyr agored arloesol ac o ansawdd dda a chynulleidfaoedd ymgysylltiedig amrywiol yng Nghymru.

Crëwch gelfyddydau awyr agored anghyffredin yng Nghymru

Ehangwch eich rhwydwaith a’ch ymarfer

Gweld celfyddydau awyr agored yng Nghymru

Cynulliad Celfyddydau Awyr Agored Cymru 2022

21st Ionawr 2022 in Uncategorised @cy

Rhaglen ddisglair i gynhesu’r enaid ar ddechrau’r gwanwyn. Yn 2022, bydd dwy ran i’r rhaglen, a gobeithiwn y bydd rhywbeth at ddant pawb – * Gwahoddiad i archwilio a rhannu…

Read More

ManHap am dro – Gwahoddiad creadigol i archwilio a rhannu Ionawr/Chwefror 2022, ledled Cymru

18th Ionawr 2022 in Uncategorised @cy

Y mis Ionawr a’r mis Chwefror yma, mae man hap – sef human happenings – yn eich gwahodd i gynllunio taith yn yr awyr agored – mynd am dro neu…

Read More

ARTSCAPE – Ysgogi pobl i weithredu’n greadigol dros newid hinsawdd ledled Powys yn ystod COP26

29th Hydref 2021 in Uncategorised @cy

Yn ystod mis Hydref a Thachwedd, bydd ARTSCAPE yn fyw ac yn annog cymunedau ym Mhowys, Canolbarth Cymru, i gysylltu â’u hamgylchedd drwy gyfres o brofiadau celfyddydol creadigol sy’n llawn…

Read More
Skip to main content