Greu a theithio
celf awyr agored newydd
yng Nghymru

Mae Articulture yn cefnogi datblygiad celfyddydau awyr agored arloesol ac o ansawdd dda a chynulleidfaoedd ymgysylltiedig amrywiol yng Nghymru.

Crëwch gelfyddydau awyr agored anghyffredin yng Nghymru

Ehangwch eich rhwydwaith a’ch ymarfer

Gweld celfyddydau awyr agored yng Nghymru

1st Ebrill 2021 in Uncategorised @cy

#AgorAllan2021 – Cyfle i greu a theithio celf awyr agored newydd yng Nghymru

#AgorAllan2021 Cyfle i greu a theithio celf awyr agored newydd yng Nghymru Y gwanwyn hwn, mae Articulture a phartneriaid yn lansio #AgorAllan – gyda chronfa o £15K ar gyfer artistiaid…

Read More
8th Hydref 2020 in Uncategorised @cy

Gweithdy Rhagarweiniol – Archwilio Naratif – Theatr safle-benodol

Gweithdy Rhagarweiniol – Archwilio Naratif – Theatr safle-benodolDydd Llun 19 Hydref – 2 – 3.30ypMewn partneriaeth â Frân Wen Dadbaciwch straeon cyfoethog ac amrywiol eich ardal, ac archwiliwch y posibiliadau…

Read More
20th Medi 2020 in Uncategorised @cy

Digwyddiadau i ddod – Ail-ddychmygu Gwyliau ar-lein + Tirweddau Creadigol

Ymunwch â ni ar gyfer digwyddiadau ‘Tirweddau Creadigol’ ar-lein byw gydag amrywiaeth o westeion arbennig ddydd Gwener yma, ac ‘Ail-ddychmygu Gwyliau Ar-lein’ gyda Hijinx, Krystal Lowe a Gŵyl y Dyn…

Read More