Gweld celfyddydau
awyr agored
yng Nghymru

 

Celfyddydau
awyr agored
arloesol

1
1

Mae Articulture yn cefnogi datblygiad celfyddydau awyr agored arloesol ac o ansawdd dda a chynulleidfaoedd ymgysylltiedig amrywiol yng Nghymru.

Crëwch gelfyddydau awyr agored anghyffredin yng Nghymru

Ehangwch eich rhwydwaith a’ch ymarfer

Gweld celfyddydau awyr agored yng Nghymru

3rd Ebrill 2020 in Uncategorised @cy

Creu mewn Ardal Gyhoeddus: cwrs a thrafodaeth ar-lein am ddim

Beth yw ardal gyhoeddus? Pam bod artistiaid yn dewis gweithio yn y lleoedd anghonfensiynol hyn? Sut maent yn defnyddio’r ardaloedd hyn ar draws y byd? Pa fath o ddeddfwriaeth a…

Read More
3rd Ebrill 2020 in Uncategorised @cy

Diweddariad gan Articulture yn ystod Covid-19

Fel tîm Articulture rydym yn dangos cydgefnogaeth ac yn anfon ‘cwtsh’ mawr, rhithwir i bawb yn ystod yr amseroedd rhyfedd ac anodd hyn. I ni, mae ein gweithgarwch prosiect a…

Read More
12th Gorffennaf 2019 in Uncategorised @cy

Dyddiau Dawns Taliesin yn dechrau’r Haf | Digwyddiadau Rhwydweithio Gŵyl

*Heidiwch i strydoedd Abertawe* y penwythnos yma ar gyfer Dyddiau Dawns Taliesin, sy’n dechrau tymor o ddigwyddiadau cyffrous yn arddangos celfyddydau awyr agored rhyfeddol, a *Ffowch i’r bryniau* ar gyfer…

Read More