Innovative
outdoor
arts

 

Mwynhewch y
celfyddydau yn yr awyr
agored yng Nghymru
yr haf hwn

1
1

Mae Articulture yn cefnogi datblygiad celfyddydau awyr agored arloesol ac o ansawdd dda a chynulleidfaoedd ymgysylltiedig amrywiol yng Nghymru.

Crëwch gelfyddydau awyr agored anghyffredin yng Nghymru

Ehangwch eich rhwydwaith a’ch ymarfer

Gweld celfyddydau awyr agored yng Nghymru

Dyddiad i’w Gofio! Digwyddiadau Celfyddydau Awyr Agored Cenedlaethol 2022

29th Hydref 2021 in Uncategorised @cy

Bydd Articulture yn rhoi croeso cynnes i chi i’r Digwyddiad nesaf, sydd wedi’i nodi yn y dyddiadur ar gyfer dydd Gwener 4 a dydd Sadwrn 5 Mawrth 2022 yn The…

Read More

ARTSCAPE – Ysgogi pobl i weithredu’n greadigol dros newid hinsawdd ledled Powys yn ystod COP26

29th Hydref 2021 in Uncategorised @cy

Yn ystod mis Hydref a Thachwedd, bydd ARTSCAPE yn fyw ac yn annog cymunedau ym Mhowys, Canolbarth Cymru, i gysylltu â’u hamgylchedd drwy gyfres o brofiadau celfyddydol creadigol sy’n llawn…

Read More

Mae Articulture yn recriwtio aelod Bwrdd newydd

20th Hydref 2021 in Uncategorised @cy

Dewch i ymuno â ni a helpu i gefnogi ein gwaith o ddatblygu celfyddydau awyr agored arloesol, o safon uchel ar gyfer cynulleidfaoedd amrywiol yng Nghymru. Rydym yn arbennig o…

Read More
Skip to main content