CCAAC yn comisiynu tri darn o waith newydd ar gyfer yr awyr agored yng Nghymru

By 10th Mehefin 2023Uncategorised @cy
Two blond white women dressed in bright orange burst through a hole in space in front of a green mountain, a slither of blue sky overhead.

Mae Articulture a Chonsortiwm Celfyddydau Awyr Agored Cymru (CCAAC) wedi comisiynu tri darn o waith perfformio awyr agored newydd ar gyfer Cymru, yn dilyn galwad am artistiaid oedd â diddordeb yn gynharach eleni.

Cynigiodd #AgorAllan2023 dri chomisiwn newydd i artistiaid yng Nghymru oedd yn awyddus i ddatblygu a theithio celfyddydau awyr agored newydd yng Nghymru. Roedd Articulture eisiau gweithio ag artistiaid sy’n uniaethu â bod yn fyddar neu anabl, artistiaid oedd eisiau creu gwaith yn arbennig drwy gyfrwng y Gymraeg ac un comisiwn agored i artist sy’n byw yng Nghymru oedd â syniad ar gyfer prosiect neu berfformiad celfyddydau awyr agored.

Dewiswyd y tri chais llwyddiannus gan Gonsortiwm Celfyddydau Awyr Agored Cymru, a chawsant eu rheoli gan Articulture a’u cefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru, a byddant yn teithio i leoliadau a gwyliau aelodau CCAAC ledled Cymru rhwng mis Gorffennaf a mis Medi 2023.

“Roeddem yn hynod falch ac wedi’n hysbrydoli gan yr ystod o amrywiaeth, syniadau a ffurfiau celf a gafodd eu cyflwyno fel comisiynau eleni. Fel y pwynt cyswllt cyntaf i artistiaid sy’n ymgeisio mae’n gyffrous iawn cael sgwrsio â phobl ynghylch eu syniadau a’u gweld yn datblygu i’w ceisiadau terfynol. Mae hefyd yn gipolwg ysbrydoledig ar y dalent sy’n tyfu ac yn ffynnu yng Nghymru.”

“Edrychwn ymlaen at gefnogi’r comisiynau ar eu taith i’n gwyliau a lleoliadau partner o amgylch Cymru dros yr haf a’u gweld yn ymgysylltu â’u cynulleidfaoedd ac yn mireinio’u sioeau.”

Julie Ann Heskin, Rheolwr Prosiect ar gyfer #agorallan23

Bylchau gan Karina Jones
Mae’r perfformiwr Karina Jones, sydd â nam ar ei golwg, yn actor, perfformiwr awyrol, ymgynghorydd disgrifiad clywedol a hyfforddwr llais. Mae ‘Bylchau’ yn hyfryd, difyr, chwareus, cyfranogol a phryfoclyd.Daeth dwy fenyw (artistiaid cylch awyrol), un yn ddall, ar draws twll yn y gofod. Maent yn cwympo i mewn iddo ac yn ein tywys ni drwy eu taith ddychmygol, ryfeddol. Mae disgrifiad clywedol wedi’i ymgorffori’n greadigol yn y sioe.

“We are delighted to have the opportunity – through the Articulture Commission – to explore integrated creative audio description in our new aerial outdoor show, Holes.”

Howl gan Claire Crook
Mae Claire Crook yn berfformiwr syrcas a theatr Cymraeg ei hiaith. Mae ‘Howl’ yn berfformiad theatr awyrol teimladwy a doniol sy’n sôn am fenyw yn trawsnewid yn ddigymell i fod yn fleidd-ddyn. Bydd y perfformiad yn rhannol sioe stryd, rhannol adrodd stori ar lafar, gan gyfuno theatr gorfforol ac awyrol gyda dawns, testun, a stori ryngweithiol ddifyr.

“Mae’n deimlad hynod gyffrous i ennill comisiwn Cymraeg CCAAC eleni, rwy’n credu ei bod yn bwysig bod artistiaid sy’n creu gwaith arloesol drwy gyfrwng y Gymraeg yn cael eu cefnogi, nid yn unig er mwyn codi proffil gwaith yn y Gymraeg ond hefyd i arddangos y dalent a’r creadigedd yng Nghymru.”

A half woman/half werewolf with a fluffy fur hood is looking down at us from above, hanging in the air by a black rope in the middle of a green wood or forest. We don't know if she is a friendly wolf or not but she appears to be growling at us.

Alarch mewn Cariad gan Gary a Pel
Mae Gary & Pel Live-Action Cartoon yn gwmni perfformio awyr agored wedi’i leoli yng Nghaerdydd, sy’n gymysgedd o gomedi golbio, theatr gorfforol, syrcas, ac antur. Mae ‘Alarch mewn Cariad’ yn sioe grwydrol 30 munud o hyd, sy’n cynnwys Pedalo Alarch 7 troedfedd wedi’i ailgylchu. Bydd Gary a Pel yn pedalu at galonnau cynulleidfaoedd; gan eu gwahodd i ddawnsio’n araf, tynnu ychydig o luniau a chael ‘reid ramantus’ ar y cwch cariad ei hun hyd yn oed.

“Rydym yn hynod ddiolchgar i Articulture Cymru am gomisiynu ein sioe grwydrol newydd ‘Alarch mewn Cariad’. Mae’n syniad sydd wedi bod ar y gweill ers dros ddwy flynedd! Rydym yn falch o gael teithio ein menter newydd wirion bost ledled Cymru o’r diwedd.”

A shark fin can be seen just above the surface of the water, it is chasing a giant white swan. The sky is blue with lots of white fluffy clouds. A man in a red jacket and black trousers is hanging off the back of the Swan dangerously close to falling in and a woman with bright yellow hair and a hat is reaching for his foot in an attempt to save him. She is wearing a black and white dress. She is riding the swam with her legs wrapped around the swan's long neck.

Dyddiadau Perfformiad:

7-9 Gorff Beyond the Border Festival (Bylchau)
7-9 Gorff Dance Days, Swansea (Bylchau, Howl + Alarch Mewn Cariad)
15-16 Gorff Tafwyl, Cardiff (Alarch Mewn Cariad)
22 Gorff RhythmAYE!, Bangor (Bylchau)
22 & 23 Gorff Big Splash, Newport (Bylchau + Alarch Mewn Cariad)
2 Awst Cwmcarn Forest, Caerphilly (Alarch Mewn Cariad)
3 Awst Morgans Jones’ Park, Caerphilly (Howl)
7, 10 & 11 Awst National Eisteddfod, Boduan (Bylchau, Alarch Mewn Cariad + Howl)
22, 30 Awst Parc Gwledig Bryngarw, Bridgend (Bylchau, Howl)
31 Awst Scolton Manor, Pembrokeshire (Howl)
23 Medi Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth (Alarch Mewn Cariad)

Mwy o dyddiadau i’w cadarnhau.


Skip to main content