Mae Articulture yn recriwtio aelod Bwrdd newydd

By 20th Hydref 2021Uncategorised @cy

Dewch i ymuno â ni a helpu i gefnogi ein gwaith o ddatblygu celfyddydau awyr agored arloesol, o safon uchel ar gyfer cynulleidfaoedd amrywiol yng Nghymru.

Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan Ymgeiswyr â gwybodaeth ariannol dda i’n galluogi i integreiddio cyfrifeg ariannol yn well i’n penderfyniadau strategol.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan Ymgeiswyr o bob cefndir.

Am ragor o wybodaeth a sut i ymgeisio, edrychwch ar y pecyn recriwtio dwyieithog yma  – https://www.inclusiveboards.co.uk/opportunities

Skip to main content