Bwrsari y 4 Gwlad 2024 – Cyfle Artist

By 9th Rhagfyr 2023Uncategorised @cy
A person dressed in a birght pink skirt and gloves is carrying a bright pink handbag. They are holding their arms out in the air and we can see a festival scene in the background.

Llun: Comisiwn 4 Gwlad 2023 Miss B. gan Gaia Cicolani (Two Cats in the Yard Photography)

Mae Articulture, mewn partneriaeth ag asiantaethau celfyddydau awyr agored blaenllaw eraill yn Lloegr, Iwerddon a’r Alban, yn cynnig bwrsarïau ar gyfer perfformiwr a chwmnïau newydd sydd â diddordeb wrth greu darnau perfformio celf awyr agored newydd.

Bydd y prosiect yn caniatáu i artistiaid ar ddechrau eu gyrfa, a’r rheini sy’n newydd i weithio yn yr awyr agored, gael eu mentora drwy greu darnau celf awyr agored newydd, a fydd yn mynd ar daith i wyliau yn y pedair gwlad yn ystod haf 2024.

Eleni, mae gennym ddiddordeb arbennig mewn cael ceisiadau gyda syniadau ar gyfer gwaith symudol a chrwydrol.

Bydd angen i ymgeiswyr fod ar gael ar gyfer y pedair gŵyl, sef:

Gŵyl Surge (Glasgow, mewn partneriaeth ag Articulation) 19 a 21 Gorffennaf 2024
Gŵyl yn Lloegr i’w chadarnhau (mewn partneriaeth ag Outdoor Arts UK) 26 a 28 Gorffennaf 2024 Gŵyl Spraoi (Waterford, Iwerddon mewn partneriaeth ag ISACS) 2 a 4 Awst 2024
Y Dyn Gwyrdd (Cymru, mewn partneriaeth ag Articulture Cymru) 15 a 18 Awst 2024

Bydd yr artistiaid a/neu’r cwmnïau a ddewisir yn cael cyllideb o £5000 ar gyfer creu’r darn, a £100 y person/y diwrnod ar gyfer diwrnodau perfformio, mentora proffesiynol, yn ogystal â phreswyliad pedwar diwrnod yn Waterford (Iwerddon) ym mis Chwefror 2024. Darperir teithio, llety a per diems (neu gyfatebol) ar gyfer y preswyliad a’r daith berfformio.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner nos dydd Mercher 10 Ionawr 2024.

Os ydych chi wedi’ch lleoli yng Nghymru a bod gennych chi syniad yr hoffech chi ei drafod, cysylltwch â Zoe Munn yn Articulture drwy anfon neges e-bost at zoe@articulture-wales.co.uk neu drwy neges destun, ffôn neu WhatsApp ar 07939 052899.

Gallwn drefnu cyfarfod gydag un o gynhyrchwyr Articulture Cymru i drafod eich syniad cyn i chi wneud cais, a threfnu unrhyw gymorth y gallai fod ei angen arnoch i wneud cais.

Mae rhai gofynion rydym yn eu disgwyl gennych chi, felly dylech wirio’r rhain cyn gwneud cais:

  • Mae angen i chi gyflwyno syniad ar gyfer darn celf awyr agored, statig neu symudol newydd ar raddfa fach
  • Mae angen i’r darn fod ar gyfer 1-3 artist teithiol (rhaid i’r ymgeisydd gadarnhau pob artist cyn gwneud cais).
  • Mae angen i’r darn fod o faint sy’n hawdd ei gludo.
  • Mae angen i’r darn fod yn addas i’w gyflwyno mewn mannau trefol a mannau gwyrdd.
  • Mae angen i chi fod ar gael ar gyfer y preswyliad yn Waterford, Iwerddon rhwng 25 a 28 Chwefror 2024
  • Rhaid i chi hefyd fod ar gael ar gyfer nifer penodol o ddiwrnodau mentora rhwng mis Mawrth a mis Gorffennaf 2024 (yr union ddyddiadau i’w cytuno)
  • Bydd angen i chi fod ar gael ar gyfer pedair gŵyl

Mae Prosiect Bwrsari’r 4 Gwlad yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac yn hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant. Rydym yn annog ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir a gallu. Mae Prosiect Bwrsari y 4 Gwlad yn gyfle i ddatblygu artistiaid a bydd bwrsarïau’n cael eu dyfarnu i ymgeiswyr o Gymru, Lloegr, yr Alban ac Iwerddon.

I ymgeisio, e-bostiwch eich cynnig (dim mwy na 500 gair) ac un bio byr ar gyfer pob perfformiwr/cydweithredwr (dim mwy na 100 gair yr un), mewn un ddogfen at zoe@articulture-wales.co.uk, neu gwnewch recordiad fideo neu sain.

Sylwch fod maint a chyrhaeddiad y prosiect hwn yn dibynnu ar ganlyniadau ariannu penodol.
Skip to main content