Adnewyddu creadigol + Antur ryngwladol + Cefnogaeth

By 24th Awst 2020Uncategorised @cy

Cyfleoedd ar gyfer adfywio creadigol ac antur ryngwladol y mis hwn, yn ogystal â chefnogaeth barhaus i’r celfyddydau mewn mannau cyhoeddus yng Nghymru.

Gweithdy Byw ac Ymarfer Clywedol gyda Simon Whitehead – 8 + 22 Medi

Cyfle i artistiaid symudiadau gamu i’r awyr agored ac archwilio eu tirweddau lleol gyda ‘Going Home…Home is always going’ – gweithdy byw ac ymarfer clywedol gyda’r artist blaenllaw Simon Whitehead – mewn cydweithrediad â Groundwork ac Articulture.

*Gweithdy Ymarfer Corff Byw
Dydd Mawrth 8 Medi 2020 – 11.30am – 12.30pm – Ar-lein

Mae Simon yn gwahodd pobl i archwilio sgoriau a fframweithiau i weithio in situ ac o bell gydag eraill.

*Ymarfer Clywedol
Ar gael o ddydd Mawrth 22 Medi

Ymarfer drifft a chyfansoddiadol wedi’i greu gan Simon i archwilio eich bro, gyda chyfle i rannu eich myfyrdodau – ysgrifennu, recordiadau, darluniau.

Mae’r gwaith ar y cyd hwn rhwng Groundwork ac Articulture yn dwyn ynghyd dwy fenter gyfredol i ysbrydoli creadigaeth yn ystod y cyfnod clo – Ymarfer Corfforol Byw Groundwork, a sesiynau Creadigol y Celfyddydau Awyr Agored Articulture dros Zoom.

Am fanylion llawn ac archebu ewch yma

Cefnogaeth barhaus i’r celfyddydau mewn mannau cyhoeddus yng Nghymru

Siarad â’r tîm
Mae’r tîm Articulture yn cynnig seinfwrdd wedi’i groesi â gwasanaeth ymholi gyda chyfeirio, mentora, ymweliadau safle ac ymarfer a mwy. Mae hyn yn parhau yn y cyfnod hwn o heriau a chyfleoedd newydd. E-bostiwch i drefnu sgwrs i siarad am eich barn, eich syniadau, eich heriau, eich pryderon, eich ysbrydoliaeth – annie@articulture-wales.co.uk

Outdoor Arts UK – Adnoddau a Chronfeydd Data Covid 19
Er bod Llywodraeth Cymru yn dechrau treialu digwyddiadau awyr agored o’r wythnos hon ymlaen, cyn rhyddhau canllawiau pellach ar gyfer y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru, mae Articulture yn argymell cyfeiriadur cynhwysfawr OAUK o adnoddau, gan gynnwys asesiadau risg a chronfa ddata ar gyfer ‘Sioeau i’w Harchebu’.

Cyfle – Rhwydweithio rhyngwladol – FiraTàrrega

Eisiau rhwydweithio a chyflwyno syniadau’n rhyngwladol? Eleni mae FiraTàrrega – Gŵyl gelfyddydol ryngwladol awyr agored – yn gwneud ei lle cyfarfod proffesiynol enwog yn lle digidol a hirdymor.

Wedi ei enwi’n ‘La Llotja Online’, bydd yn llwyfan ar gyfer gwybodaeth, cyfarfod a chyfathrebu i weithwyr proffesiynol yn y celfyddydau awyr agored ledled y byd. Mae’n dechrau ar 9/10 Medi gyda deuddydd o gyflwyniadau a digwyddiadau ar-lein. Bydd y cofrestriad yn ddilys tan haf 2021, gan eich galluogi i barhau i rwydweithio, rhannu prosiectau, a chymryd rhan mewn digwyddiadau pellach.

Eisiau mynd? Cysylltwch ag Articulture i drefnu eich ffi gofrestru ac ymunwch â ni ar 9/10 Medi – rosie@articulture-wales.co.uk

Dyddiad cau cofrestru 6 Medi. Am ragor o wybodaeth, cliciwch ymaSkip to main content