Rhannwch eich barn am berfformiadau mewn mannau cyhoeddus awyr agored yng Nghymru!

By 20th Gorffennaf 2023Uncategorised @cy
A man is stood on a giant Swan wearing a white blazer. He has his hands over his eyes looking in to the distance as if he is looking far away in to the sun. The Tafwyl sign is in the background, each letter is a different colour and design. You can see bright green grass on the floor and grey clouds in the sky.

Mae dau arolwg ar y gweill gennym ar hyn o bryd – pa un yw’r gorau ar eich cyfer chi?

Arolwg 1
A welsoch chi Holes, Howl or Swan in Love, a gomisiynwyd gan Articulture, mewn digwyddiad awyr agored yng Nghymru yr haf hwn? Cwblhewch yr arolwg hwn – rydym yn cynnal yr arolwg i’n helpu ni i ddysgu mwy am ein cynulleidfaoedd a sut allwn roi’r profiad gorau posib iddynt.

Arolwg 2
A hoffech chi helpu i lywio celfyddydau awyr agored yng Nghymru? Ydych chi ynghlwm neu eisiau bod ynghlwm â threfnu digwyddiadau awyr agored yn eich ardal? Cwblhewch yr arolwg hwn – rydym yn awyddus i gael gwybod beth hoffech chi ei weld yn digwydd yng Nghymru ac ymhle?

Llun: Swan in Love gan Gary & Pel

Skip to main content