Mae’r galwadau cyntaf am 2019 Gomisiynwyr Celfyddydau Awyr Agored bellach yn fyw!

By 9th Chwefror 2019Uncategorised @cy

A ydych chi’n unigolyn creadigol wedi’ch lleoli yng Nghymru sy’n dymuno gwneud gwaith celfyddydau awyr agored newydd a’i anfon ar daith eleni?

Yn 2019 mae Articulture yn gweithio gyda rhwydwaith bywiog o bartneriaid mentrus i gynnig detholiad o gomisiynau celfyddydau awyr agored, yn ogystal â mentora a llwyfannau i arddangos eich gwaith.

Mae’r rhain yn cynnwys mentrau sydd wedi’u creu’n arbennig i greu gwaith yn yr iaith Gymraeg, ac am weithiau a grëir gan artistiaid BAME neu artistiaid anabl.

Mae’r galwadau cyntaf wedi dechrau! Mae’r dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yn amrywio yn ôl y fenter, gan ddechrau gyda’r cyntaf ar 1af Mawrth.

Am y wybodaeth lawn, ewch yma

Dilynwch ni am ragor o gyhoeddiadau gan y gwneir mwy o alwadau ar Twitter – @Articulture_ a FB – ArticultureWales.

Delwedd – Citrus Arts ‘Ceirw’  (Deer) – Keith Morris

Skip to main content