Mae bywydau duon o bwys – Black Lives Matter

By 22nd Mehefin 2020Uncategorised @cy

Mae Articulture wedi ymrwymo i’n gwaith parhaus o hyrwyddo amrywiaeth a chynwysoldeb.

Yr wythnos hon cawsom ein hysbrydoli gan brotestiadau lleol, o bellter cymdeithasol yn cefnogi #Blacklivesmatter, a chan eiriau Elena Blackmore, sy’n byw yma ym Machynlleth, yn ei blog pwerus a theimladwy

“Nid yw’r naratif goruchafiaeth wen yn rhywbeth sydd allan yna… Nid y bobl hiliol hynny yn unig. Rydym i gyd yn gosod teils yn gyson yn y brithwaith naratif, a heb ymdrech ymwybodol, rydym ni’n debygol o fod yn ail-greu’r un hen batrymau cyfarwydd.”

Mae’n fewnwelediad personol ac yn flwch offer yr ydym wedi bod yn ei ddefnyddio. Mae Elena yn rhan o PIRC (Cwmni Ymchwil Budd y Cyhoedd), sefydliad yng Nghymru sy’n gweithio gyda’r gymdeithas sifil yma ac yn rhyngwladol i ddatblygu straeon a strategaethau i gael cymdeithas fwy cyfartal, gwyrdd a democrataidd.

Rydym yn cydnabod bod ein gwaith yn broses ddysgu barhaus y mae angen iddi ddigwydd ar sawl lefel – yn fewnol, strwythurol, sefydliadol, rhyngbersonol a bod angen i gamau gweithredu ynghyd â geiriau gyd-fynd â’r dysgu. Yr wythnos hon rydym wedi addo cefnogaeth i Dasglu Diwylliant a Hil Cymru sydd newydd ddod i’r amlwg ac edrychwn ymlaen at ei ddatblygiad yn y dyddiau a’r wythnosau nesaf ac i ddyfodol lle mae cyfleoedd yn gyfartal i bawb sy’n dymuno cymryd rhan ac arwain yn sector diwylliannol bywiog Cymru.

Delwedd – Protestiadau undod – Mae Black Lives Matter – Machynlleth – Mehefin 2020 – Mid-Wales Refugee Action – Y Canolbarth dros Ffoaduriaid

Skip to main content