Galwad ar gyfer Toolbox International – Cyfle datblygu cynhyrchwyr

By 19th Ebrill 2022Uncategorised @cy

Galwad ar gyfer Toolbox International

Cyfle datblygu cynhyrchwyr yn canolbwyntio ar gelfyddydau awyr agored / mewn mannau cyhoeddus

11 sesiwn, Mai 22 – Tach 22

Rhaglen arwain a datblygu hynod lwyddiannus yw ‘Toolbox’. Fe’i datblygwyd gan 101 Outdoor Arts (canolfan genedlaethol y DU ar gyfer celfyddydau mewn mannau cyhoeddus) a Bettina Linstrum, Arts Agenda.

Mae Articulture-Cymru yn cydweithio â 101 OUTDOOR ARTS a phartneriaid yn yr Alban, Portiwgal, Catalonia a Denmarc er mwyn gallu cyflwyno ‘toolbox’ o fewn fframwaith rhyngwladol.

Rhaglen arweinyddiaeth ddiwylliannol ar-lein, am ddim yw Toolbox International 2022. Ei nod yw galluogi cynhyrchwyr celfyddyd awyr agored i ddatblygu eu sgiliau a dysgu mewn cyd-destun rhyngwladol, cefnogol. Mae’n cynnig cyfle i gymryd amser penodol i fuddsoddi mewn datblygiad proffesiynol gyda chymorth cynhyrchwyr eraill ac arweinwyr arbenigol.

Mae angen i bawb sy’n cymryd rhan yn rhaglen Toolbox International:

Feddu ar o leiaf dwy flynedd o brofiad o weithio’n broffesiynol yn y celfyddydau

Feddu ar brofiad o reoli a chyflawni prosiectau mewn mannau cyhoeddus / yn yr awyr agored

Ymrwymo i gymryd rhan yn y rhaglen gyfan.

Mae’r dyddiadau ac amseroedd, a gwybodaeth hanfodol arall, ar gael ar y wefan:

https://101outdoorarts.com/labs/toolbox-international

I wneud cais: Os ydych yn ymgeisio o Gymru, cysylltwch ag Articulture gan ddarparu CV a llythyr eglurhaol yn rhoi manylion eich cefndir perthnasol a’r hyn yr hoffech ei gael o’r profiad. Gofynnwn yn garedig ichi anfon y rhain atom erbyn 5pm ar ddydd Gwener 29 Ebrill fan bellach, drwy e-bost i zoe@articulture-wales.co.uk

Cefnogir y prosiect gan Gronfa Ryngwladol y Pedair Gwlad

Cyngor Celfyddydau Cymru; Alban Greadigol; Cyngor Celfyddydau Lloegr, Cyngor Celfyddydau Gogledd Iwerddon

Skip to main content