Bwrsariaethau i gymryd rhan yng nghynulliad celfyddydau awyr agored Rhyngwladol mwyaf 2019

By 8th Chwefror 2019Uncategorised @cy

Mae Articulture ac Irish Street Arts, Circus and Spectable Network (ISACS) yn gwahodd ceisiadau gan unigolion celfyddydau awyr agored proffesiynol o Gymru i wneud cais am bedair fwrsariaeth unigol i fynychu ‘Fresh Street’ gan Circostrada y Gynhadledd Ryngwladol Circus and Street Arts a gynhelir ddwywaith y flwyddyn. Cynhelir y tro hwn ar 22 – 24 Mai yn Galway, yr Iwerddon.

Circostrada yw’r rhwydwaith Ewropeaidd ar gyfer street arts and Circus, a Fresh Street yw ei brif ddigwyddiad rhwydweithio ac arddangos. Cyfle rhagorol i rwydweithio ag artistiaid, rhaglenwyr, ymchwilwyr, newyddiadurwyr a gwneuthurwyr polisi ar draws y byd.

Am y wybodaeth lawn, ewch yma

Dyddiad cau 20 Mawrth.

Skip to main content