BŴM! – Mae’n bartneriaeth gydag Oxford Contemporary Music ac Tŷ Cerdd

By 13th Medi 2023Uncategorised @cy
CODI BWM logo in black on a white background

Mae’r pedwar artist nesaf wedi eu dewis ar gyfer BŴM! sef llwybr ar gyfer artistiaid ar ddechrau eu gyrfa iddynt greu cerddoriaeth a sain awyr agored sy’n ymateb i themâu’r argyfwng hinsawdd.

Mae’n bartneriaeth gydag Oxford Contemporary Music (OCM) ac Tŷ Cerdd a bydd yn cefnogi artistiaid i ddatblygu sgiliau ymarferol a chreadigol ac i ddysgu am ymgorffori gwaith sy’n ymateb i’r hinsawdd wrth weithio.

Ella Roberts
Francesca Simmons
Gwen Siôn
Teifi Emerald

Bydd 4 o grewyr cerddoriaeth dethol yn derbyn £1500 yr un am gymryd rhan, ynghyd â chefnogaeth uniongyrchol gan gynhyrchwyr creadigol ac aelodau tîm OCM, Articulture a Tŷ Cerdd dros gyfnod o 9 mis. Bydd cyfres o gyfarfodydd yn ystod y cyfnod yn dod â’r garfan ynghyd i rannu dysg, syniadau a gwaith sydd ar y gweill ac i glywed gan arbenigwyr yn y maes.

Mae hyn oll yn bosibl oherwydd cefnogaeth Jerwood Arts, Cyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad PRS.

Skip to main content