Creu Mewn Mannau Cyhoeddus – Cwrs ar-lein am ddim yr haf hwn

By 30th Mehefin 2020Uncategorised @cy

Ymunwch ag Articulture ac eraill ledled Cymru’r haf hwn i ddatblygu eich sgiliau a’ch dealltwriaeth o greu artistig mewn mannau cyhoeddus gyda chwrs ar-lein am ddim FAI-AR, ‘Creu Mewn Mannau Cyhoeddus’, sy’n dechrau ar ddydd Llun 13 Gorffennaf.

Beth yw man cyhoeddus? Pam fod artistiaid yn dewis gweithio yn y lleoedd anghonfensiynol hyn? Sut maent yn defnyddio’r ardaloedd hyn ar draws y byd? Pa fath o ddeddfwriaeth a nodweddion technegol sydd angen i weithwyr proffesiynol eu hystyried?

Crëwyd ‘Creu Mewn Mannau Cyhoeddus‘, sy’n agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn creu a dysgu mwy am gelf mewn mannau cyhoeddus, gan FAI-AR, unig raglen hyfforddi addysg uwch Ewrop ar gelf mewn mannau cyhoeddus, mewn cydweithrediad â llwyfan IN SITU ledled Ewrop a sefydliad cenedlaethol Ffrainc Artcena.

Mae’r cwrs yn llawn adnoddau ac ysbrydoliaeth i’ch helpu i ddeall a chwarae rôl mewn creu artistig mewn mannau cyhoeddus. Dysgwch am wahanol waith celf sydd wedi’u dylunio ar gyfer mannau cyhoeddus, y ffordd y maent yn rhyngweithio gyda’u lleoliadau, a nodweddion penodol o ysgrifennu am y gynulleidfa a’u hymgysylltu yn y cyd-destun hwn.

Dyma oedd gan gyfranogwyr grŵp astudio gwanwyn i’w ddweud am y cwrs…

‘Ansawdd y cynnwys, manylrwydd y fframwaith deallusol, enghreifftiau hynod ddiddorol o waith’

‘Roedd yn brofiad mor werthfawr ac mae wedi ailgynnau fy joie de vivre creadigol’

‘Rwy’n credu bod pawb yn y grŵp yn agored ac yn hael iawn ac fe wnes i fwynhau’r cysylltiadau rydym wedi’u hadeiladu’

Wrth gymryd rhan yn grŵp astudio’r haf Cymru byddwch yn cwblhau 4 modiwl dros 4 wythnos. Bydd pob un yn cymryd tua 3 awr yr un i’w cwblhau yn eich amser eich hun. I gyd fynd â hyn, bydd trafodaethau grŵp astudio wythnosol ar ddyddiau Llun o 2pm-3pm, a hwylusir gan Articulture.  Gall aelodau grŵp hefyd gwrdd ar zoom hanner awr cyn y drafodaeth – 1.30pm-2pm – i gwrdd yn anffurfiol.

Mae’r grŵp astudio hwn yn croesawu pobl o bob cefndir, diwylliant a gallu yn cynnwys pobl o gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, ffoaduriaid, pobl fyddar, anabl, niwro-ddargyfeiriol a dosbarth gweithio a/neu LGBTQI+. Rydym yn croesawu trafodaeth ar ofynion mynediad sydd gennych, a gallwn ddarparu cyfleusterau lle mae angen.

Dechrau dydd Llun 13 Gorffennaf, tan 10 Awst.

Llefydd cyfyngedig ar gael. Dyddiad cau Dydd Gwener Gorffennaf 10fed.

Ydych chi eisiau astudio gyda ni? E-bostiwch rosie@articulture-wales.co.uk i gofrestru eich diddordeb a thrafod unrhyw ofynion mynediad sydd gennych.

Roedd y prosiect yma’n bosibl gydag arian y Loteri Genedlaethol drwy Gyngor Celfyddydau Cymru.

Skip to main content