Tyfu

Tyfwch eich rhwydwaith ac ymarferwch gysylltu ag ymarferwyr gyda dull gweithredu mentrus i gelfyddydau awyr agored yng Nghymru, o’r celfyddydau, twristiaeth a rheolaeth tir.Gweler isod am ddigwyddiadau rhwydweithio ar y gweill, bwrsariaethau a chyfleoedd hyfforddiant.

Dim ar hyn o bryd? Cofrestrwch i dderbyn y diweddaraf gan gylchlythyr Articulture.

Bwrsariaethau – Greenwich & Docklands International Festival – 21 – 23 Mehefin, Llundain. Dyddiad Cau 17 Mai 2019

Sesiwn Haf # 2 – Gorffennaf @ The Big Splash Festival, Glan yr Afon, Casnewydd

Sesiwn Haf # 3 – Awst @ Yr Eisteddfod Genedlaethol, Llanrwst

Cyfleoedd Tyfu Blaenorol