Tyfu

Tyfwch eich rhwydwaith ac ymarferwch gysylltu ag ymarferwyr gyda dull gweithredu mentrus i gelfyddydau awyr agored yng Nghymru, o’r celfyddydau, twristiaeth a rheolaeth tir.Gweler isod am ddigwyddiadau rhwydweithio ar y gweill, bwrsariaethau a chyfleoedd hyfforddiant.

Dim ar hyn o bryd? Cofrestrwch i dderbyn y diweddaraf gan gylchlythyr Articulture.

Bwrsariaethau – FRESH STREET – Cynhadledd Ryngwladol ar gyfer Circus and Street Arts – 22 – 24 Mai, Galway, yr Iwerddon – Dyddiad Cau 20 Mawrth 2019

Bwrsariaethau – Gŵyl Ryngwladol a Digwyddiad Outdoor Arts UK yn Greenwich a Docklands – 21 Mehefin – 7 Gorffennaf, Llundain

Digwyddiad Rhwydweithio Rhanbarthol, Glan yr Afon, Casnewydd

Digwyddiad Rhwydweithio Rhanbarthol, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llanrwst

Digwyddiad Rhwydweithio Rhanbarthol, Canolbarth Cymru

Cyfleoedd Tyfu Blaenorol