Digwyddiadau Blaenorol

Ymgynulliad Celfyddydau Awyr Agored Genedlaethol i Gymru 9 – 10 Mawrth 2018

Cyfarfod celfyddydau awyr agored yng Ngŵyl Ryngwladol Docklands 23 – 25 Mehefin 2017

Rhwydwaith Celfyddydau Stryd Annibynnol Ar Daith Ym Mhenwythnos Celfyddydau Llandudno 25 Medi 2016

Cyfarfod celfyddydau awyr agored yn City of the Unexpected 17 Medi 2016

Perfformiad – ‘BLOCK’ mewn gwahanol leoliadau yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru 20 – 21 Awst 2016

Cyfarfod celfyddydau awyr agored yng Ngŵyl Ryngwladol Greenwich a Docklands ac Arddanogsfa Xtrax 24 – 25 Mehefin 2016

Cyfarfod celfyddydau awyr agored Fresh Street #2 24 – 26 Mai 2017

Cyfarfod celfyddydau awyr agored yng ngŵyl The Out There Festival 15 – 17 Medi 2017

Cyfarfod Celfyddydau Awyr Agored yng Ngwledd Syrcas Feast Pontio Gorffennaf 2015

Rhwydweithio yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2014

Rhwydweithio yng Ngŵyl Afon Dyfffryn Gwy 2014

Cyfarfod Celfyddydau Awyr Agored yng Ngŵyl Gwanwyn Sioe Frenhinol Cymru 2014

Cyfarfod Celfyddydau Awyr Agored yn Pontio ‘Angel’ 2013

Cynhadledd yr Awyr Agored Mawr 2012