Gweld celfyddydau
awyr agored
yng Nghymru

 

Celfyddydau
awyr agored
arloesol

1
1

Mae Articulture yn cefnogi datblygiad celfyddydau awyr agored arloesol ac o ansawdd dda a chynulleidfaoedd ymgysylltiedig amrywiol yng Nghymru.

Crëwch gelfyddydau awyr agored anghyffredin yng Nghymru

Ehangwch eich rhwydwaith a’ch ymarfer

Gweld celfyddydau awyr agored yng Nghymru

25th Ebrill 2019 in Uncategorised @cy

Bwrsariaethau gŵyl ryngwladol newydd + sesiynau’r Haf yn cychwyn!

Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd! Darllenwch ymlaen am newyddion am gyfres newydd Articulture, o Sesiynau Celfyddydau Awyr Agored yr Haf mewn digwyddiadau penodol ar draws Cymru yn cychwyn yn Mai, yn…

Read More
9th Chwefror 2019 in Uncategorised @cy

Mae’r galwadau cyntaf am 2019 Gomisiynwyr Celfyddydau Awyr Agored bellach yn fyw!

A ydych chi’n unigolyn creadigol wedi’ch lleoli yng Nghymru sy’n dymuno gwneud gwaith celfyddydau awyr agored newydd a’i anfon ar daith eleni? Yn 2019 mae Articulture yn gweithio gyda rhwydwaith…

Read More
8th Chwefror 2019 in Uncategorised @cy

Bwrsariaethau i gymryd rhan yng nghynulliad celfyddydau awyr agored Rhyngwladol mwyaf 2019

Mae Articulture ac Irish Street Arts, Circus and Spectable Network (ISACS) yn gwahodd ceisiadau gan unigolion celfyddydau awyr agored proffesiynol o Gymru i wneud cais am bedair fwrsariaeth unigol i…

Read More