Gweld celfyddydau
awyr agored
yng Nghymru

 

Celfyddydau
awyr agored
arloesol

1
1

Mae Articulture yn cefnogi datblygiad celfyddydau awyr agored arloesol ac o ansawdd dda a chynulleidfaoedd ymgysylltiedig amrywiol yng Nghymru.

Crëwch gelfyddydau awyr agored anghyffredin yng Nghymru

Ehangwch eich rhwydwaith a’ch ymarfer

Gweld celfyddydau awyr agored yng Nghymru

9th Chwefror 2019 in Uncategorised @cy

Mae’r galwadau cyntaf am 2019 Gomisiynwyr Celfyddydau Awyr Agored bellach yn fyw!

A ydych chi’n unigolyn creadigol wedi’ch lleoli yng Nghymru sy’n dymuno gwneud gwaith celfyddydau awyr agored newydd a’i anfon ar daith eleni? Yn 2019 mae Articulture yn gweithio gyda rhwydwaith…

Read More
8th Chwefror 2019 in Uncategorised @cy

Bwrsariaethau i gymryd rhan yng nghynulliad celfyddydau awyr agored Rhyngwladol mwyaf 2019

Mae Articulture ac Irish Street Arts, Circus and Spectable Network (ISACS) yn gwahodd ceisiadau gan unigolion celfyddydau awyr agored proffesiynol o Gymru i wneud cais am bedair fwrsariaeth unigol i…

Read More
8th Chwefror 2019 in Uncategorised @cy

Gweithiwch gydag Articulture – cyfle i Reolwr Prosiect Annibynnol

Mae Articulture yn awyddus i recriwtio rheolwr prosiect annibynnol cyfrwng Cymraeg a all gefnogi’r tîm i gynhyrchu gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg eleni. Lawrlwythwch y wybodaeth lawn yma yma Dyddiad…

Read More